Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 6/Р/311-2019

Jавнa набавкa мале вредности – радова - одржавање сеоских, некатегорисаних, атарских, пољских, шумских и осталих путева на територији ГО Врањска Бања

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 4/Д/295-2019

Jавнa набавкa мале вредности добара-горива за потребе Градске општине Врањска Бања

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 4/Р/294-2019

Јавна набавка мале вредности радова периодично одржавање-ојачавање коловоза улице поред цркве  у Врањској Бањи

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 5/Р/284-2019

Јавна набавка радова-одржавање водотокова и бујичних потока на територији ГО Врањска Бања

Јавни позив

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење

Обавештење

Измена и допуна конкурсне документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

JАВНA НАБАВКA БРОЈ 1/Р/39-2019

 Јавна набавка мале вредности – радови -одржавање сеоских, некатегорисаних, атарских, пољских, шумских и осталих путева на територији ГО Врањска Бања

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

JАВНA НАБАВКA БРОЈ 2/Р/36-2019

Јавна набавка мале вредности радова – текуће одржавање саобраћајница

Јавни позив

Конкурсна документација

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена и допуна конкурсне документације

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Одлука о исправци одлуке о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору