Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА  БРОЈ 7/У/127-2020

Позив за подношење понуда и конкурсну документацију за јавну набавку услуга-израда пројектно техничке документације за партију 1. јавна расвета у с.Бујковац-Корбевац, партија 2. замена канделабера у парку, партија 3. јавна расвета у с.Дуга Лука, партија 4. јавна расвета у с.Паневље и партија 5. јавна расвета улице поред амбуланте.

Јавни позив

Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА  БРОЈ 3/У/99-2020

Јавна набавка  услуга-озелењавање површина грађевинске парцеле чија је намена на основу плана измене и допуне плана генералне регулације Врањска Бања рекреација и спорт

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА  БРОЈ 1/У/98-2020

Јавна набавка  услуга-набавка, садња цвећа и озелењавање површина у парку у Врањској Бањи

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА  БРОЈ 14/Р/83-2020

Јавна набавка  радова-одржавање водотокова и бујичних потока  на територији ГО Врањска Бања

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА  БРОЈ 2/Д/88-2020

Јавна набавка  добара-електрична енергија вила ,,Мозер“

Јавни позив

Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА  БРОЈ 13/Р/61-2020

Јавна набавка  радова-асфалтирање некатегорисаних путева у с.Бујковац, Корбевац и Кумарево на територији ГО Врањска Бања

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА  БРОЈ 4/Р/30-2020

Јавна набавка мале вредности – радова -одржавање сеоских, некатегорисаних, атарских, пољских, шумских и осталих путева на територији ГО Врањска Бања 

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора

ЈАВНА НАБАВКА  БРОЈ 8/У/60-2020

Јавна набавка  услуга - израда пројектно техничке документације у с. Бујковац, Корбевац, Кумарево и насељу Џикинци 

на територији ГО Врањска Бања

Јавни позив

Пројектна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА  БРОЈ 4/Д/39-202

Jавнa набавкa мале вредности – добара електротехнички материјал неопходан за интервенције и одржaвање јавне расвете

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

ЈАВНА НАБАВКА  БРОЈ 5/Р/26-2020

Јавна набавка  радова-текуће одржавање саобраћајница (крпљење ударних рупа, одржавање кинете и риголе и израда затворених јаркова) на територији ГО Врањска Бања

Јавни позив

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА  БРОЈ 6/Р/25-2020

Јавнa набавкa радова-периодично одржавање-ојачавање коловоза улице поред Обданишта, ул.Партизанска, Бошка Ђорђевића, нас. Огош, Грамађе и Џаварци у Врањској Бањи

Јавни позив

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Питања и одговори

Измена и допуна конкурсне документације 2

Питања и одговори 2

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора

ЈАВНА НАБАВКА  БРОЈ 11/Р/23-2020

Јавнa набавкa радова асфалтирање улице у насељу Топлац у Врањској Бањи

Јавни позив

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Питања и одговори

Измена и допуна конкурсне документације 2

Питања и одговори 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора

ЈАВНА НАБАВКА  БРОЈ 9/Р/21-2020

Јавнa набавкa радова асфалтирање улице у насељу Савинци у Врањској Бањи

Јавни позив

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Питања и одговори

Измена и допуна конкурсне документације 2

Питања и одговори 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора

ЈАВНА НАБАВКА  БРОЈ 12/Р/20-2020

Јавнa набавкa радова асфалтирање улице у насељу Чомоганци у Врањској Бањи

Јавни позив

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Питања и одговори

Измена и допуна конкурсне документације 2

Питања и одговори 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора

ЈАВНА НАБАВКА  БРОЈ 7/Р/16-2020

Јавнa набавкa радова асфалтирање улице у насељу Гуштери у Врањској Бањи

Јавни позив

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Питања и одговори

Измена и допуна конкурсне документације 2

Питања и одговори 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора

ЈАВНА НАБАВКА  БРОЈ 6/У/14-2020

Јавнa набавкa мале вредности  услуге- ангажовање и рад наменског возила са корпом за рад на висини-одржавање и интервенције на јавној расвети, орезивање грана у зони електроенергетског система јавне расвете и сл. на територији ГО Врањска Бања

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА  БРОЈ 10/Р/13-2020

Јавнa набавкa радова асфалтирање улице у насељу Ђелинци у Врањској Бањи

Јавни позив

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Питања и одговори

Измена и допуна конкурсне документације 2

Питања и одговори 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА  БРОЈ 8/Р/12-2020

Јавна набавка радова асфалтирање улице у насељу Топлачанци у Врањској Бањи

Јавни позив

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Питања и одговори

Измена и допуна конкурсне документације

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/Д/11-2020

Јавна набавка  добара-електрична енергија

Јавни позив

Конкурсна документација

Питања и одговори

Обавештење о продужењу рока

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 6/Р/311-2019

Jавнa набавкa мале вредности – радова - одржавање сеоских, некатегорисаних, атарских, пољских, шумских и осталих путева на територији ГО Врањска Бања

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 4/Д/295-2019

Jавнa набавкa мале вредности добара-горива за потребе Градске општине Врањска Бања

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 4/Р/294-2019

Јавна набавка мале вредности радова периодично одржавање-ојачавање коловоза улице поред цркве  у Врањској Бањи

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 5/Р/284-2019

Јавна набавка радова-одржавање водотокова и бујичних потока на територији ГО Врањска Бања

Јавни позив

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење

Обавештење

Измена и допуна конкурсне документација

Обавештење о закљученом уговору

JАВНA НАБАВКA БРОЈ 1/Р/39-2019

 Јавна набавка мале вредности – радови -одржавање сеоских, некатегорисаних, атарских, пољских, шумских и осталих путева на територији ГО Врањска Бања

>Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

JАВНA НАБАВКA БРОЈ 2/Р/36-2019

Јавна набавка мале вредности радова – текуће одржавање саобраћајница

Јавни позив

Конкурсна документација

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена и допуна конкурсне документације

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Одлука о исправци одлуке о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору