Документа

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА ЗА 2018.ГОДИНУ

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

О Д Л У К У О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

OДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЗБОРОВИМА ГРАЂАНА

СТАТУТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ОДЛИКА О БУЏЕТУ ЗА 2019. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ЈАВНИМ ПРИЗНАЊИМА ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРЕДЛОГ НАЦРТА СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАЦРТА СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

УПИТНИК ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ИДЕЈА – ПРЕДЛОЖИ ПРОЈЕКАТ

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ СТАТУТА ГРАДА ВРАЊА

НАЦРТ СТАТУТА ГРАДА ВРАЊА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАЦРТА СТАТУТА ГРАДА ВРАЊА

АКТУЕЛНОСТИ