Документа

ЗАКЉУЧАК БР. 1. СА 25. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

ЗАКЉУЧАК БР. 2. СА 25. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

ЗАКЉУЧАК БР. 3. СА 25. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

ЗАКЉУЧАК БР. 4. СА 25. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

ЗАКЉУЧАК БР. 5. СА 25. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАДА СКУПШТИНЕ ГО ВРАЊСКА БАЊА ЗА 2020.ГОДИНУ

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОЈИ НИСУ  НА СТАЛНОМ РАДУ 

ПОЗИВ ЗА ДВАДЕСЕТПЕТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

КАДРОВСКИ ПЛАН УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА ЗА 2020.ГОДИНУ

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ЗА 2020. ГОДИНУ

ДНЕВНИ РЕД, ОДЛУКА И ЗАКЉУЧЦИ СА ДВАДЕСЕТЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА ЗА 2018.ГОДИНУ

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

О Д Л У К У О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

OДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЗБОРОВИМА ГРАЂАНА

СТАТУТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ОДЛИКА О БУЏЕТУ ЗА 2019. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ЈАВНИМ ПРИЗНАЊИМА ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРЕДЛОГ НАЦРТА СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАЦРТА СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

УПИТНИК ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ИДЕЈА – ПРЕДЛОЖИ ПРОЈЕКАТ

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ СТАТУТА ГРАДА ВРАЊА

НАЦРТ СТАТУТА ГРАДА ВРАЊА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАЦРТА СТАТУТА ГРАДА ВРАЊА